Sign Reklame AS
Møllendalsveien 1
5009 Bergen

Tlf. 55 59 10 00
Mob. 92 41 39 20
post@signreklame.no
Skilt og Dekor


Skilt/fasadebokstaver:
Dine kunder har behov for å finne deg. Vi leverer alle typer innvendig og utvendige skilt. Enten det er fasadebokstaver, lysskilt, eller vanlige dekorskilt, er vi opptatt av å levere løsninger som står i stil med omgivelsene. Løsningen må også være i samsvar med de lokale myndigheters regelverk. I tillegg leverer vi også vindusdekor, alle typer streamers og “merkevarer”.